LILL-STUGAN på KAFFETORPET
Borgholmsbor och andra hade egna kaffebönor med sig hit
och så kokade tanten kaffet till dem på de medhavda kaffebönorna.
Servering på det här sättet startade 1893.