Gun Frölander och Ivar Johansson som fästefolk på Kafetorpet 1947 Gun Frölander serverar på Kaffetorpet 1947
Det här året, 1947, arbetade Gun FrölanderKaffetorpet
för fröken Karin Lagergren.
Och året därpå, 1948, hade Gun Frölander och Ivar Johansson gift sig
och öppnade Kaffetorpet"Mors Dag" i egen regi.
Kaffetorpet öppnades alltid på "Mors Dag",
det vill säga, sista söndagen i maj månad.