Jag vid porslinsskåpet 1954
Elisabeth vid porslinsslåpet.
Både till höger och vänster om porslinsskåpet
fanns det fönster. Trägolv var det då.