Det här kortet säger mycket om hur vi hade det,
musik har alltid funnits hos oss.
Så här var det ofta,
att min broder Gunnar Ivarsson och vår far spontant började spela
om det råkade finnas några instrument i närheten.
Pappa Ivar Johansson kunde spela på de flesta instrument,
och han kunde sjunga också.
Under många år var han dragspelslärare
och under ännu fler år spelade han bl.a. EssKornet
i BORGHOLMS MUSIKKÅR.

Vår far renoverade trädgårdsmöblerna under vinterhalvåret
så när det var dags att placera ut möblerna på våren var de som nya.
Det var ett stort arbete eftersom vi på den tiden hade ca. 500 sittplatser.